Žminj: Naknade za bebe od 3 tisuće kuna

Odlukom načelnika Željka Plavčića, a u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj, povećane su naknade za novorođenčad na području Općine Žminj.

Naknada za prvo, drugo, treće i č …