Anketa Udruge općina: Općinski načelnici prepoznaju važnost EU fondova

Na inicijativu predsjednika Udruge općina i načelnika Općine Jasenice Martina Baričevića udruga je tijekom svibnja uz stručnu pomoć tvrtke Tetida d.o.o. provela anketu o stavu općina prema EU fondovima s ciljem definiranja smjera aktivnosti u 2018. i 2019. godini, ali i kao sredstvo definiranja potreba općina za novo programsko razdoblje.
Sve anketirane članice Udruge općina smatraju da su fondovi Europske unije najbolji način da se ubrza razvoj općina, no da uz to ide i potreba dodatnog educiranja u području pisanja projekta i informiranja o otvorenim natječajima. Mjere koje su općine najviše privukle bile su 7.4.1.  vezana uz ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje usluga za ruralno stanovništvo i 7.1.1. namijenjena izradi i ažuriranju planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.
Preko 80 posto anketiranih koristilo je usluge vanjskih stručnjaka, ali su svi izrazili želju da u suradnji s udrugom podignu svoje interne kapacitete za apliciranje projekata na fondove EU. Stranice Ministarstava regionalnog razvoja i fondova EU koristilo je čak 65 posto članica držeći ga najboljim načinom za informiranje o programima i otvorenim natječajima. Upravo zato svi su izrazili želju da još dodatnih informacija dobivaju i putem publikacija Udruge općina. Anketirani najviše znaju o programu ruralnog razvoja, a najmanje o programima u kojima se financiraju sportske i kulturne djelatnosti. Preko 60 posto anketiranih načelnika smatra da su za Fondove posebno zainteresirani poduzetnici i poljoprivrednici na njihovom području, a općinu vide kao partnera koji bi poduzetnicima to trebao mogućiti.  Kao najvažnija prepreka u realizaciji takvih projekata ocjenjuje se nedostatak sredstava za sufinanciranje vlastitog obaveznog udjela, ali i nedostatak ljudskih resursa.
Predsjednik Udruge općina Martin Baričević analizirao je rezultate te zaključio da treba nastaviti s provođenjem anketa jer su one odličan putokaz u kojem pravcu Udruga općina treba razvijati svoje aktivnosti. "Još ćemo više osluškivati potrebe naših članica i omogućiti im da se usavršavaju i informiraju u svemu što im može pomoći u razvoju. Želimo samoodržive općine i zato ćemo pokrenuti niz aktivnosti koje će načelnicima koji žele biti proaktivni to i omogućiti.“
Anketa će se nastaviti i tijekom lipnja kada se planiraju i prve edukativne aktivnosti koje će biti na raspolaganju članicama udruge bez kotizacijskih troškova.