Općina Lekenik

Budućnost i opstojnost općina ovisi o korištenju EU fondova, zato moraju osigurati kompetentne i motivirane stručnjake

Općina Lekenik u Sisačko-moslavačkoj županiji ima preko 6.000 stanovnika, a svoj je razvoj u proteklih nekoliko godina okrenula prema razvoju gospodarstva i iskorištavanju fondova Europske unije. U kratkom razgovoru načelnik općine Ivica Perović izdvojio je najvažnije ciljeve u svojem sadašnjem mandatu.

Gospodine Perović, koji projekti su trenutno aktualni u općini Lekenik i kako ste zadovoljni tempom njihove provedbe?

 - Od značajnijih projekata koje trenutno provodi Općina Lekenik bitno je spomenuti izradu studije izvodljivosti i projektne dokumentacije za aglomeraciju Lekenik. Naime, temeljem Ugovora potpisanog u svibnju 2016. u sklopu projekta „AGLOMERACIJA LEKENIK“ u izradi je  Studija izvodivosti i projektiranje dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Lekenik. Projekt je to također sufinanciran iz sredstava EU fondova a provodi se u suradnji s Hrvatskim vodama,  Sisačko – moslavačkom županijom i Privredom Petrinja d.o.o.,  koja je kao isporučitelj vodnih usluga i nositelj projekta.

Ne treba zaboraviti valorizaciju kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik.  Općina Lekenik sklopila je 20.12.2017. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“, odobrenog za financiranje u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Sukladno Odluci o financiranju, za financiranje prihvatljivih izdataka navedenog projekta Općini Lekenik dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu do 1.032.637,19 HRK. Ovaj projekt provodi se s projektnim partnerom Sisačkom biskupijom. Glavne aktivnosti projekta su izrada studijske i projektnu dokumentaciju, a u sklopu projekta od studijske dokumentacije radit će se Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te Strategija pozicioniranja i promocije brenda. Projektna dokumentacija radit će se  za multimedijalnu dvoranu u Žažini, za tri mala pristaništa na rijeci Kupi u Žažini, Letovaniću i Starom Brodu, te za izgradnju šetnice u Žažini. Za  tri sakralna objekta raditi će se dokumentacija postojećeg stanja i to za: Crkvu Sv. Nikole i Vida u Žažini, Kapelu sv. Fabijana i Sebastijana i Crkvu pohoda Blažene djevice Marije.

Početkom ove godine Općina Lekenik započela je sa provedbom programa zapošljavanja žena „Zaželi“, te Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi, što smatramo iznimno važnim za kvalitetu života u našoj Općini. Taj projekt se  financira iz Europskog socijalnog fonda, a ukupan iznos projekta i iznos EU potpore je 4.220.544,96 kuna.

Kako stojite s korištenjem EU fondova, u kojim je projektima općina Lekenik do sada sudjelovala?

 - Općina Lekenik do sada je sudjelovala u nekoliko projekata sufinanciranih iz EU fondova temeljem čega je u proteklom razdoblju, prema podacima Instituta za javne financije, najuspješnija Općina u Republici Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz fondova Europske Unije, pri čemu su uzeti podaci iz 2015. i 2016. godine.

Želio bi izdvojiti samo neke od njih. Tu je izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Marof Lekenik koja je  financirana iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz realizaciju projekta "Poduzetnička zona Marof Lekenik - pokretač lokalnog razvoja". Projekt je realiziran u razdoblju od 1.10.2014. do 30.09.2016., a Općina Lekenik je u konačnici tim projektom dobila ukupno 22.996.888,77 kuna bespovratnih sredstava.

Izgradnja dijela kanalizacije naselja Lekenik financirana je temeljem Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD PROGRAMA ZA MJERU 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ za ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije, u razdoblju 2014.-2016. Iznos potpore iz IPARD programa iznosi 6.198.404,06 kn, a realizacijom ovog projekta, naselje Lekenik je dobilo cca 4,5 km kanalizacijske mreže na koju će biti priključena i poduzetnička zona „Marof“.

Koji je Vaš pristup u korištenju EU fondova i što mislite da treba učiniti kako bi općine bolje iskoristile fondove?

- Smatram da je potrebno jačati svijest o nužnosti baziranja razvoja JLS-a na sredstvima EU fondova i promicanja takvog koncepta, s naglaskom da opstojnost općina kao jedinica lokalne samouprave ovisi o kapacitiranosti za povlačenjem sredstava iz EU fondova. Pri tom je potrebno naznačiti važnost službenika u tom procesu, i to ne samo službenika kao pojedinca, obrazovanog za tu vrstu posla, nego službenika općenito na svakom radnom mjestu u sustavu, kao dio tima koji je u službi javnog interesa, a koji je potrebno da umjesto reaktivnog stava, koji trenutno prevladava u javnoj upravi, ima proaktivni stav prema poslu koji radi. Da bi se to ostvarilo nužan preduvjet je dakako plaća koju službenik prima za svoj rad, ali i vodstvo koje mora biti utemeljeno na autoritetu znanja i kompetentnosti ali i uvažavanja, sposobnosti uspješnog uvođenja promjena, upravljanja krizom i sukobima.

Mi tako, primjerice, koristimo i vanjske resurse kada je to potrebno. Na primjer Općina Lekenik i Turistička zajednica Općine Lekenik sa Tetidom d.o.o. započeli su prije dvije i pol godine uspješnu suradnju zajedničkim udruživanjem u Klaster Lekenik, radi lakših prijava na dostupne EU fondove i nacionalne natječaje. Izrađen je poslovni plan i apliciranja na prve dostupne fondove. Također u više navrata Tetida d.o.o. vršila je informiranje i savjetovanje fizičkih i pravnih osoba sa područja Općine Lekenik o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava putem mjere ruralnog razvoja te ostalih EU fondova.

Koja je  uloga LAG-ova u lokalnom razvoju?

- LAG može značajno utjecati na budućnost ruralnog razvoja. Također, kroz LAG se utječe na živote ljudi koje žive u ruralnom području. Riječ je o razvoju odozdo, koji se temelji na lokalnoj strategiji. Lokalni stanovnici odlično poznaju okruženje u kojem žive i mogu predložiti mogućnosti za njihov  razvoj. LEADER program  upravo želi istaknuti posebnost nekog ruralnog područja i pružiti mogućnost financiranja projekata koji njeguju tradicijske vrijednosti, a naročito očuvanje i održavanje okoliša. Bitna činjenica je da LAG-ovi njeguju odnosno poštuju načelo održivog razvoja.

Što bi bio istinski brend općine Lekenik?

- Istinski brand općine Lekenik je Poslovna zona Marof Lekenik i niz turističkih projekata kao što su Dani bana Josipa Jelačića i poštara Klempaja, manifestacija Letovanić selo pokraj Kupe. Radi se o nizu vrijednosti koje promoviramo kroz sva naša događanja, promotivne materijale i strategiju. Njegujemo baštinu i nastojimo je unaprijediti. Mislim da je to najbolji način za ozbiljno brendiranje.

Kako vidite razvoj općine Lekenik u slijedeće tri godine, koji su ključni ciljevi?

 - Razvoj Općine Lekenik planiramo u  iduće tri godine temeljiti  na otvaranju novih radnih mjesta i poslovnih objekata na poslovnoj zoni Marof Lekenik i povlačenju financijskih sredstava iz Fondova EU te dolaskom poduzetnika i zapošljavanjem  mještana Općine Lekenik i šire okolice. Općina Lekenik izgradila je poslovnu zonu Marof 2016. godine financiranu sredstvima europske unije u sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007-2013. Shema dodjele bespovratnih sredstava  za poslovnu infrastrukturu i time stvorila uvjete za snažan gospodarski uzlet. Drugi segment razvoja temeljit će se na razvoju turizma i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Općina Lekenik priprema niz razvojnih projekata u području turizma koja isto tako planira financirati uz pomoć europskih financijskih sredstava. Nismo zaboravili niti demografske mjere koje planiramo provoditi  u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom i Vladom Republike Hrvatske.