Humanost na djelu

Dodatne subvencije Općine Vela Luka za boravak djece u Dječjem vrtiću

Izvor: Općina Vela Luka

Roditelji koji imaju dvoje ili više djece u Dječjem vrtiću oslobađaju se plaćanja dijela troškova boravka djeteta u iznosu od 20% od pune cijene usluge pod uvjetom da su rješenjem HZMO-a korisnici prava na dječji doplatak.

Ovisno o programu koje dijete koristi i odgovarajućoj cijeni, roditelj može ostvariti dodatni popust na redovne cijene programa, kako slijedi:
320,00 kn mjesečno za petosatni boravak (ostvaruju pravo na dodatnih 64,00 kn, subvencionirana cijena 256,00 kn),
550,00 kn za devetosatni boravka (ostvaruju pravo na dodatnih 110,00 kn, subvencionirana cijena 440,00 kn ), te
600,00 kn mjesečno za djecu u jaslicama (ostvaruju pravo na dodatnih 120,00 kn, subvencionirana cijena 480,00 kn).

Samohrani roditelj može ostvariti pravo na dodatno subvencioniranje i za jedno dijete u dječjem vrtiću ukoliko ispunjava uvjet dječjeg doplatka.

Pravo na besplatan petosatni boravak djece u Dječjem vrtiću “Radost” u Veloj Luci, ostvaruju roditelji ili samohrani roditelji djece, koji su temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Korčula, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu ili im je priznat status roditelja njegovatelja.

(Izvor: Općina Vela Luka)

Vela Luka