Znanstveno-stručni skup

Građani, javna uprava, lokalna samouprava: Jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Izvor: Općina Bistra

Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika. Transparentnost i otvorenost javne uprave. Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom. Izgradnja javne etike u cilju popravljanja odnosa građana i uprave. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Uloga medija u jačanju kvalitete odnosa građana, uprave i vlasti. Razvijanje povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjet efikasne regulacije javnih agencija. Uloga neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne samouprave. Integracija stranaca i manjina kao zadatak lokalne samouprave. Udruge kao element civilnog društva. Neposredna implementacija javnih politika u zajednici. Upravljanja javnim financijama, odgovornost i povjerenje građana. Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave (privatno obavljanje službi od općeg interesa, quality and perfomance management, participativna evaluacija). Elektronička uprava kao perspektiva razvoja. One-stop shop načelo u pružanju javnih usluga. Proračunska transparentnost teritorijalnih jedinica. Problemi u odnosu građana i lokalne samouprave.

O tim i drugim srodnim temama govorit će: prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Anamarija Musa (Povjerenica za informiranje RH/Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Teo Giljević (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Nikola Popović (HAKOM), izv. prof. dr. sc. Polona Kovač (Fakultet za upravu, Ljubljana, Slovenija), izv. prof. dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu), prof. dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Igor Vidačak, doc. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Ministarstvo uprave), doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Pravni fakultet u Splitu), doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Romea Manojlović (Pravni fakultet u Zagrebu), doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet u Zagrebu), Tijana Vukojičić Tomić  (Pravni fakultet u Zagrebu), Anka Kekez Koštro (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Anto Bajo (Institut za javne financije, Zagreb), dr.sc. Katarina Ott (Institut za javne financije, Zagreb), dr.sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb), doc. dr. sc. Marko Jurić (Pravni fakultet u Zagrebu), prof. dr. sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu), Petra Đurman (Pravni fakultet u Zagrebu), Boris Milošević (zastupnik u Hrvatskom saboru), doc. dr. sc. Marko Primorac (Ekonomski fakultet u Zagrebu), Josip Jambrač.

Kotizacija: 1.000,00 kn (uključuje radni materijal, opsežnu knjigu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?, dodatnu publikaciju Instituta, ručak i osvježenje)

Prijava do 10. 02. 2017.: Sve informacije o programu znanstveno-stručnog skupa, kao i prijavni obrasci dostupni su na web stranici Instituta za javnu upravu: www.iju.hr

(Izvor: iju.hr)