Novi gat dužine 120 metara i novih 150 vezova

Gradi se obala za privez čamaca u Općini Kršan

Izvor: Općina Kršan

Općina Kršan započinje izgradnja obale za privez čamaca u Plomin Luci. U Općini mole vlasnike koji svoja plovila imaju privezana na lijevoj strani prema ušću Boljunčice, od mosta Klavar prema rivi, u dužini od 150 metara, da ih uklone zajedno s konstrukcijama na kojima su plovila privezana. I to u roku od sedam dana, kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje radova. U protivnom će plovila, kao i konstrukcije na kojima su privezana, biti uklonjena na odgovarajući deponij o trošku vlasnika, pri čemu Općina Kršan ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenje ili gubitak stvari. O vraćanju uklonjenih plovila na prijašnja mjesta, svi će vlasnici biti obaviješteni po završetku svake faze izgradnje.

- Vrlo smo zadovoljni, da su, deset godina nakon što je izrađen glavni projekt za izgradnju obale za privez plovila, započeli manji radovi na terenu. Prije dvije godine izradili smo izvedbeni projekt te danas svjedočimo realizaciji istoga. Vrijednost investicije je 11,5 milijuna kuna, a obuhvaća izgradnju 150 vezova, kao i novi gat dužine 120 metara, na kojem će biti dodatnih 20 vezova. Idući tjedan započet će obuhvatniji radovi, a planirano vrijeme dovršetka investicije je deset mjeseci, poručio je načelnik Općine Kršan, Valdi Runko.

Dodajmo da je investitor Općina Kršan, a izvođač radova Sun Adria d.o.o. iz Rijeke. 

(Izvor: glasistre.hr)