Nova kanalizacijska mreža

Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Općini Tar-Vabriga

Porečka je Odvodnja d.o.o. provela postupak javne nabave i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju kolektora servisne zone Tar, zajednicu koju čine porečki Istrakop i umaški Conus inženjering. Javno nadmetanje za izvođenje radova raspisano je u kolovozu, a u zakonskom je roku zaprimljeno pet ponuda u rasponu vrijednosti od 1,1 do 1,6 milijuna kuna bez PDV-a.

Otpadne vode buduće radne zone Tar prikupljat će se i odvoditi do crpne stanice koja će otpadne vode putem tlačnog voda distribuirati do postojeće kanalizacijske mreže Tar - Vabriga. Predviđen je potpuno automatski rad crpne stanice, automatska GSM dojava alarmnih stanja te buduće povezivanje u daljinski nadzorno-upravljački sustav Odvodnje.

Kolektor za odvodnju otpadnih voda izvodit će se većim dijelom u trupu Županijske ceste ŽC5040 te manjim dijelom po Lokalnoj cesti LC50045.

Potpisani ugovor vrijedan je 1.171.527,34 kn (bez PDV-a), a izgradnju sa 90% iznosa sufinanciraju Hrvatske vode. Preostali dio financirat će se iz sredstava naknade za razvoj.

(Izvor: Općina Tar-Vabriga)

Općina Tar - Vabriga