ANALIZA Koliko su županije povukle iz EU fondova

Ličko-senjska županija povukla najviše EU novca za razminiranje

Preko 23 milijuna kuna povukla je Ličko-senjska županija za projekt razminiranja poljoprivrednih površina. Za razliku od gradova, od kojih čak 58 samostalno nije povuklo ni kune iz EU fondova, sve županije osim Primorsko-goranske u razdoblju od 2013.-2015. uspjele su realizirati određene projekte i povući novac iz EU fondova

Prije nekoliko dana izašli smo s analizom uspješnosti gradova u korištenju EU fondova, pri čemu je u oči upao podatak da čak 58 gradova u ovom mandatu nije povuklo niti jedne kune iz EU fondova. Naravno, to ne znači da EU fondove nisu koristili i ne koriste gradska poduzeća, agencije ili institucije u tim gradovima, niti da gradovi nisu sudjelovali u tim projektima, no samostalno od 2013.-2015. ti nisu realizirali niti jedan EU projekt.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Zbroj direktnih pomoći EU-a od 2013.-2015. Zbroj indirektne pomoći od 2013.-2015. Ukupno za razdoblje od 2013.-2015. Ukupno za razdoblje od 2013.-2015. po stanovniku
1 Ličko - senjska županija 50.927 0 23.011.388 23.011.388 451,85
2 Virovitičko - podravska županija 84.836 18.378.529 14.015.505 32.394.034 381,84
3 Sisačko - moslvačka županija 172.439 330.358 43.921.416 44.251.774 256,62
4 Istarska županija 208.055 29.785.771 1.732.750 31.518.521 151,49
5 Karlovačka županija 128.899 443.718 15.535.714 15.979.432 123,97

Situacija sa županijama je, s druge strane, potpuno je drugačija. Analiza podataka Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za razdoblje od 2013.- 2015. pokazuje da su sve županije, osim Primorsko-goranske, u ovom mandatu koristile EU fondove, pri čemu je najuspješnija Ličko-senjska županija. Iz ove županije je, podsjetimo, i rekorder po korištenju EU fondova među gradovima, Senj.

Milan Kolić

Ličko-senjska županija u tri je godine tako povukla 23.011.388 milijuna kuna iz EU-a, odnosno 451,85 kuna po stanovniku. Riječ je, pojašnjavaju iz ureda župana Milana Kolića, o projektu razminiranja poljoprivrednog zemljišta za kojeg im je tijekom 2015. isplaćen predujam od 50 posto odobrenih sredstava iz Projekta „Razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Ličko-senjske županije“ koji se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 46.051.547 milijuna kuna, a njime je razminirana površina od 6.819.170 m2 na nekoliko lokacija, čime je, poručuju iz Županije, omogućeno korištenje poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno gospodarski razvoj područja.

Nakon Ličko-senjske, najviše je realizirala Virovitičko-podravska županija, 381,84 kunu po stanovniku, pa Sisačko-moslavačka – 256,62 kune, Istarska – 151,49 kuna, te Karlovačka – 123,97 kuna po stanovniku.

Ivan Vučić

Karlovački župan Ivan Vučić kaže kako ovi podaci ukazuju na sustavan rad u Karlovačkoj županiji u izradi projekata i kandidiranju prema EU fondovima, najviše kroz njihovu Razvojnu agenciju 'KARLA', a kao najveći projekt izdvaja projekt Aquatika, vrijedan gotovo 37 milijuna kuna, koji je proveden preko županijske agencije i županijskog proračuna.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Zbroj direktnih pomoći EU-a od 2013.-2015. Zbroj indirektne pomoći od 2013.-2015. Ukupno za razdoblje od 2013.-2015. Udio EU pomoći u ukupnim EU pomoćima za razdoblje od 2013.-2015.
1 Sisačko - moslvačka županija 172.439 330.358 43.921.416 44.251.774 17,91
2 Virovitičko - podravska županija 84.836 18.378.529 14.015.505 32.394.034 13,11
3 Istarska županija 208.055 29.785.771 1.732.750 31.518.521 12,75
4 Splitsko - dalmatinska županija 454.798 27.941.824 2.357.704 30.299.528 12,26
5 Ličko - senjska županija 50.927 0 23.011.388 23.011.388 9,31

Kada se, pak, gleda udio županije u ukupnim EU transferima svim županijama, najviše je povukla Sisačko-moslavačka županija – 17,91 posto. (gradonačelnik.hr)