Vrijednost projekta iznosi 37 milijuna eura

Marijanci: EU projekt "Valpovo - Belišće" uskoro kreće u realizaciju

EU projekt “Valpovo – Belišće” obuhvaća rekonstrukciju cjelokupne vodovodne i kanalizacijske mreže na području gradova Valpova i Belišća, zatim nastavak i završetak izgradnje sustava odvodnje na području općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Marijanci, kao i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću i Petrijevcima te izgradnju uređaja za pitku vodu u Belišću.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37 milijuna €, odnosno oko 280 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će se 70% sredstava osigurati iz EU fondova, 13% sredstava osigurava resorno Ministarstvo kao i Hrvatske vode, te preostalih 4% sredstava osiguravaju jedinice lokalne samouprave.

Početak realizacije projekta predviđen je za sredinu 2017. godine, a planirani završetak sredinom 2019. godine.

Nositeljstvo na navedenom projektu preuzela je komunalna tvrtka Dvorac d.o.o. iz Valpova, a nakon završetka realizacije istog stvorit će se jedinstveni upravljački sustav, odnosno doći će do planiranog spajanja dviju komunalnih tvrtki.

(Izvor: marijanci.hr)

Belišće Valpovo Marijanci