Investicije vrijedne oko 80 milijuna kuna

Milijunska ulaganja za budućnost u Općini Rešetari

Izvor: Općina Rešetari/RadioNG

Općina Rešetari je u posljednje vrijeme svakako najveće gradilište u ovom dijelu naše županije, a tome u prilog ide činjenica kako je oko 80 milijuna kuna investirano u razne projekte u općini. Prva iskustva s EU projektima već su stečena, a raditi na nekoliko projekata istovremeno nije ni malo lako. Načelnik općine Zlatko Aga, ipak je uspio iskoordinirati sve radove koji su u tijeku i pripreme dokumentacije, ali i isplanirati nove projekte i ulaganja.

Prvi EU projekt u koji se uključila općina je u završnoj fazi, a riječ je o sanaciji deponije. Prema riječima načelnika završetak radova se očekuje kroz jedan mjesec. Trenutno se postavlja i vari geokompozit na izolacijskim sipovima, zatim slijedi izgradnja betonskih kanala koji služe za odvod oborinskih voda. Očekuje se kako će na kraju biti pokriveno preko 3.5 ha zemljišta s 25 000 kubika zemljanog materijala. Nakon toga slijedi uređenje hortikulture i postavljanje ograde, a s obzirom da na tom području općine postoji cjelovita komunalna infrastrukutra, okolno područje će biti građevno. Dionici ovog projekta su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, PZC d.o.o., stručni nadzor tvrtka iz Vinkovaca, te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur. Ukupna vrijednost projekta je oko 13 milijuna kuna, a voditelj projekta je sam načelnik Aga.

Izgradnja kanalizacije s priključcima sustava vodoodvodnje za kućanstva i vodoopskrbe, drugi je kapitalni projekt u općini Rešetari. U tijeku je izgradnja u Adžamovcima gdje se tehnički pregled očekuje kroz mjesec dana. Gradi se i prema Brđanima i Gunjavcima dok je treći dio projekta izgradnja u Bukovici. Investicija je ovo od oko 46 milijuna kuna, a završetkom ovih radova sva kućanstva će biti spojena na kanalizacijski sustav besplatno. Time bi općina Rešetari bila jedina u Slavoniji koja ima cjelovitu komunalnu infrastrukturnu mrežu u funkciji.

Velik problem mještana Bukovice i gornjeg dijela stanovnika u Ulici Vladimira Nazora bit će riješen prije zime. U tijeku je sanacija klizišta na spornom dijelu općine. Izgraditi će se altrenativni prolaz za mještane Bukovice, sanirati klizište i izgraditi novi dio odronule ceste. Nositelj investicije su Hrvatske ceste d.o.o., a Općina Rešetari je partner u projektu. Voditelj projekta je Mato Vinarić, Hrvatske ceste d.o.o. Slavonski Brod, a nadzor Ivan Rašić, INGRI d.o.o. Vrijednost projekta je milijun i 600 tisuća kuna, a sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odlukom Vlade RH za 2015. godinu (Sanacija klizišta na cestama RH). S obzirom na uvijete Fonda za zaštitu okoliša i prirode i Hrvatskih cesta, Općina Rešetari je uz projektnu dokumentaciju, geotehnička ispitivanja, izradila i sanacijski program i provela javnu nabavu izvođenja radova. Načelnik smatra kako će završetkom ovog projekta konačno trajno biti riješen problem klizišta na tom području.

12.000.000,00 kuna investirano je u izgradnju školske sportske dvorane u Adžamovcima koja će svoj sretni završetak ugledati za 15 dana. Ostali su još samo kozmetički radovi od natpisa na školi do zaštitnih mreža i uređenja okoliša. Ovih dana je Osnovna škola "Vladimir Nazor" u Adžamovcima dobila i novi energent, plin. Iako su svojevremeno tijekom projekta nastali pomalo zateguti odnosi između općinske vlasti i škole, projekt će u konačnici biti završen na korist onima kojima je to najpotrebnije, učenicima. Načelnik Aga ističe kako je općina odradila sav posao, a o detaljima će pravovremeno izvijestiti javnost.

Tri vodotoka bujičara Adžamovke, Rešetarice i Fošnika također se uređuju. Osim redovnih milijun kuna godišnje koje Hrvatske vode ulažu u uređenja vodotoka, Općini Rešetari dodatno je dodjeljeno još jedan milijun. U tijeku su radovi na uređenju klizišta „Rešetarice" u Kožarskoj ulici u Rešetarima, a u planu je, kako najavljuje načelnik Zlatko Aga, sanacija vodotoka na još nekoliko kritičnih lokacija. Na području Općine Rešetari završeni su radovi na uređenju korita vodotoka Fošnik u Bukovici, gdje se radilo izmuljivanje. Nakon radova sanacije Rešetarice, isti radovi uređenja provest će se i u Drežniku. U tijeku radova na bujičnim vodotocima Rešetarice i Fošnika izgradit će se taložnica na dijelu vodotoka između Bukovice i Baćindola kod prijelaza na „Eduaru". Uz sanaciju zemljišnih depresija koje su uzrokovale zadnje poplave, izgradnja taložnice je obrana od štetnih djelovanja voda, velikih nanosa šljunka zbog lošeg čišćenja plitkih korita vodotoka. Izgradnjom taložnice stvorit će se uvjeti zadržavanja poplavnog vala vode u slivu potoka Rešetarice prilikom elementarnih padalina i dotoka voda, te će se stvoriti mogućnost navodnjavanja susjednih poljoprivrednih parcela.

U Rešetarima su izdvojena i sredstva za nasipanje poljskih puteva u iznosu od 100.000,00 kuna. Načelnik smatra kako mještanima koji se bave poljoprivredom treba osigurati pristup njivama i na tome se aktivno radi kako bi radovi bili gotovi prije većih jesenskih kiša.

Uoči blagdana Svih Svetih u naselju Brđani i Rešetari na mjesnim grobljima uređuju se pješačke staze. Kroz komunalni pogon i javne radove radi se intenzivno na uređenju groblja kako bi i taj dio općine bio uređeniji. Samim tim uložena sredstva mještana kroz grobnu naknadu vraćaju se upravo tamo za što su i namjenjena.

Župa Rešetari ima novog župnika koji odlično surađuje s općinarima. Na župnoj crkvi Krista Kralja u tijeku je renoviranje fasade i uređenje okoliša. Prošlog ljeta promjenjena je stolarija na objektu crkve, a trošak je snosila Općina. Vrijednost sadašnjih radova kreće se i do 200.000,00 kuna.

Programom Europskog socijalnog fonda zaposlene su 22 žene preko javnih radova. Program je pokrenut s ciljem pružanja potpore zapošljavanja i pristupu tržištu rada ženama. Ovim je programom obuhvaćeno više od 100 domaćinstava starije životne dobi u općini Rešetari kojima se pomaže u svakodnevnom životu, a samim time i poboljšanje života i socijalizaciju društva prema starijima. Osim toga žene aktivno rade i na uređenju okoliša općine.

U planu je prepokrivanje školske sportske dvorane u Rešetarima, a načelnik Aga priprema projekte sanacija postojećih oštećenih nogostupa i izgradnje novih, ali i uređenje prometnica.

(Izvor: Općina Rešetari/RadioNG)