Smanjenje troškova i optimizacija energetskih sustava

Modernizacija javne rasvjete u Općini Čačinci

Načelnik Općine Čačinci, Mirko Mališ, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisao je sa Jozefom Mezeijem, direktorom tvrtke Jadrolux d.o.o. iz Pule, Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti općine Čačinci.

Predmet ugovora je pružanje ENERGETSKE USLUGE – usluga energetske uštede električne energije u javnoj rasvjeti Općine Čačinci na zahvatu kako je to određeno u Energetskom pregledu i Referentnom stanju javne rasvjete.

Općina Čačinci će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti, u tretiranom zahvatu, smanjiti potrošnju električne energije, a primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi LED tehnologije.

Broj rasvjetnih tijela koja će se supstituirati je 507 prema Referentnom stanju javne rasvjete, s time da se postigne zadovoljavajuća osvijetljenost u skladu s normom HRN EN 13201, a po klasama osvijetljenosti prometnica danih u Energetskom pregledu i Referentnom stanju javne rasvjete.

Ukupna cijena investicije iznosi 1.914,258.42 kuna, a isplatit će se kroz ESCO model u periodu od 113 mjeseci.
ESCO je skraćenica od Energy Service Company i predstavlja generičko ime koncepta na tržištu usluga na području energetike. ESCO model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu.

(Izvor: Općina Čačinci)