Još jedan EU projekt

Nastavljaju se radovi u Općini Rešetari

U tijeku je nastavak izgradnje sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška- Cernik – Rešetari

Kako je u 2016. godini započela izgradnja i provedba EU projekta aglomeracija Nova Gradiška-Cernik-Rešetari, koja je bila u punom zamahu, nakon blagdanske stanke i niskih temperatura, radovi će se ovih dana ponovo intenzivirati, tj. od 01. veljače započeli su radovi na izgradnji kanalizacije sa priključcima u naselju Zapolje, Gunjavci, Bukovica i Adžamovci.

Ukupna vrijednost radova aglomeracije iznosi 143.169.477,00 kn, a planirano ulaganje u Općinu Rešetari iznosi 36.000.000,00 kn (mreža sa crpnim stanicama i priključcima). Radove izvodi tvrtka Koming d.o.o. iz Koprivnice sa podizvođačima. Projekt izgradnje kanalizacijske mreže aglomeracije provodio se u sklopu Operativnog programa „Zaštite okoliša" 2007.-2013. (OPZO) koji je završen te će se isti nastaviti kroz financiranje EU i novi Operativni program „Zaštita okoliša" 2014. -2020.

Projekt u cijelosti trebao bi pridonijeti ispunjenju ciljeva Operativnog programa stvarajući preduvjete skrbi o okolišu, a što bi u konačnici trebalo realizirati poboljšanjem kvalitete okoliša, ljudskog zdravlja i okoliša u cijelosti.

Nositelji i partner Općine Rešetari na projektu je komunalno društvo „Slavča" d.o.o., Nova Gradiška, a dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskih fondova EU predstavljaju 70,28 % ukupno prihvatljivih izdataka, nacionalna komponenta (državni proračun) 25 %, a JLS-e (Nova Gradiška, Cernik i Rešetari) 4,72 % ukupno prihvatljivih izdataka.

Razdoblje provedbe projekta planirano je do prosinca 2017. godine.

(Izvor: Općina Rešetari)