Crkva Uzvišenja Svetog Križa

Obnavlja se jedno od kulturnih dobara u Općini Križ

Na području Općine Križ nekoliko je kulturnih dobara koja spadaju u zaštićenu kulturno-povijesnu baštinu i registrirana su u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. Jedno od najvažnijih nepokretnih kulturnih dobara je zasigurno Crkva Uzvišenja Svetog Križa koja se spominje u vizitacijama Čazmanskog arhiđakona Ivana Goričkog 1334. godine, a sva je vjerojatnost da je postojala i ranije.

U cilju daljnje obnove Crkve, a na poticaj Općinskog načelnika Općine Križ koji je u prosincu 2016. godine uputio dopis Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Zagrebu nadležnom za područje Zagrebačke županije, Općinu Križ jučer su posjetili predstavnici spomenutog konzervatorskog odjela i to Vanda Karač, Neven Bradić i Božidar Magdalenić te na sastanku s Općinskim načelnikom izložili svoje daljnje planove vezane uz istraživanja i obnovu Crkve u Križu.

Naime, Crkva Uzvišenja Svetog Križa sadrži i inventar koji u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske ima oznaku pokretno kulturno dobro-zbirka te Orgulje koje su pokretno kulturno dobro-pojedinačno, a datiraju iz  1787. godine. Unazad tri godine nije bilo istraživanja kao ni konzervatorskih radova na Crkvi te se upravo stoga Općini Križ obratio župnik Božo Pinjuh i zamolio za pomoć u smislu dobivanja informacija o tijeku daljnjih konzervatorskih i restauratorskih radova vezanih uz spomenuta kulturna dobra.

Crkva Uzvišenja Svetog Križa u Križu, kroz vrijeme je više puta obnavljana, a njen današnji, barokizirani izgled rezultat je obnove iz 17. stoljeća. Kako je rečeno na sastanku, upravo su ti različiti stilovi obnove i gradnje koje sadrži Crkva u Križu, razlog dugotrajnih i kompleksnih istraživanja na kojima će se temeljiti obnova. Konzervatori su u Općinu Križ došli između ostalog i radi procjene stanja što bi trebalo napraviti kako bi se riješio problem vlage na  trenutno najugroženijem dijelu crkve, prizemlju zvonika, koja uništava unutrašnjost kapele  smještene na tom dijelu objekta crkve.

Činjenica je da je riječ o jednobrodnoj, prostranoj, barokiziranoj građevini koja je najbolje očuvani srednjovjekovni objekt Općine Križ i njena obnova vrlo je skup i dugotrajan proces koji uključuje radove na vanjskom i unutarnjem uređenju samog objekta Crkve, no samoj obnovi prethode izuzetno važni istražni radovi, za koje stručne osobe Konzervatorskog odjela  predviđaju da bi mogli završiti ove godine, a po završetku kojih će se moći obznaniti i procjena ukupnih troškova cjelokupnog uređenja i obnove crkve.

(Izvor: opcina-kriz.hr)