Rastimo zdravo i sigurno zajedno

Općina Gračac i Udruga Bartolomej pokreću projekt za pomoć djeci s posebnim potrebama

Općina Gračac u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej iz Knina pokreće projekt pod nazivom "Rastimo zdravo i sigurno zajedno". Program je namijenjen djeci s poteškoćama predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te njihovim roditeljima na području Gračaca i Knina. 

Općina Gračac postala je partner na projektu "Rastimo zdravo i sigurno zajedno", kojeg je udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin predala na natječaj Ministarstva Zdravlja u srpnju 2016. za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore. U suradnju se uključio i Centar za socijalnu skrb Gračac te roditelji koji su se obratili za pomoć, a sve s ciljem pronalaska rješenja za djecu s poteškoćama koja imaju potrebu za stručnom pomoći i rehabilitacijom. 

"Obostrano razumijevanje, želja i potreba za pronalaskom rješenja za djecu kojima je rehabilitacija, socijalizacija i psihosocijalna podrška potrebna, rezultirala je kvalitetnom, brzom i jednostavnom suradnjom", kazala je Nataša Turbić, načelnica Općine Gračac. 

Djeca predškolske i školske dobi konačno će dobiti stručnu pomoć od logopeda, defektologa, fizioterapeuta, socijalnih pedagoga, a po potrebi i psihologa. Za djecu su namijenjeni i drugi sadržaji kao što su integrativne radionice, kreativno-zabavni sadržaji i sl. 

"Zahvalni smo na toj prilici i velikoj volji Bartolomej tima (Vlado Arežina, Jovanka Trišić, Sanela Džepina i dr.), koji nam je za početak omogućio da budemo dio projekta te je ostavio mogućnost da kao mobilni tim za potrebe naše djece dolaze i više puta u mjesecu. S obzirom na to da postoji potreba za ovakvom vrstom potpore, tražit ćemo pomoć i od nadležnih ustanova kako bi tim stručnjaka dolazio i četiri puta mjesečno. Ako se povećaju sposobnosti u svakodnevnom svladavanju životnih prepreka i nepoželjnih situacija kroz kvalitetnu rehabilitaciju i socijalizaciju, osmijeh će biti na licima djece, ali i njihovih roditelja", izjavila je načelnica Turbić. 

Ovo je još jedan u nizu vrijednih projekata koji su provedeni u mandatu načelnice Turbić, a Općinu Gračac u 2017. očekuje još mnogo investicija i projekata.