Rast zaposlenosti u općini

Općina Sveta Nedelja čak tri milijuna kuna u plusu

Izvor: IDS

U prvih šest mjeseci ove godine Općina Sv. Nedelja poslovala je s viškom od 2,95 milijuna kuna, stoji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je Općinskom vijeću podnesen na sjednici 5. rujna. Za tri četvrtine tog iznosa ili 2,19 milijuna kuna zaslužan je povrat sredstava iz Europskih fondova na račun asfaltiranja nerazvrstanih cesta iz programa IPARD 301, a za ostalo politika štednje koju Općina provodi. Višak, međutim, nisu sredstva kojima općina raspolaže ili ih je mogla racionalno utrošiti u prvom polugodištu jer njima treba pokriti manjak iz prethodnih godina. Prihodi i primici Općine iznosili su 7,54 milijuna kuna ili 34 posto planiranih, a rashodi i izdaci 4,86 milijuna kuna ili 21 posto plana. Normalno je da se veći dio proračuna jedinica lokalne samouprave ostvaruje u drugoj polovici godine, pa raduje podatak da su prihodi od poreza u prvoj polovici ostvareni u iznosu od 2,76 milijuna kuna ili 59 posto plana, što upućuje na rast zaposlenosti u općini. 

Načelnik Gianvlado Klarić podsjetio je prilikom rasprave o izvještaju da će u lipnju 2017. godine isteći kreditna obveza općine iz 2006. godine. To znači da je Općina već sada kreditno sposobna za desetogodišnji kredit kojim bi financirala izgradnju dječjeg vrtića ako joj za to ne budu odobrena sredstva iz europskih fondova. Sv. Nedelja spada u razvijenije općine pa je ishod kandidature neizvjestan. Olduka o tome očekuje se do kraja listopada, a do kraja ovog mjeseca trebala bi stići građevinska dozvola za izgradnju dječjeg vrtića. 

Sveta Nedelja