Najfrekventniji dio pješačke staze

Počeli radovi na održavanju pješačke staze u Novoj Kapeli

Foto: Općina Nova Kapela

Započeli su radovi na održavanju  pješačke  staze u Ulici Stjepana Radića i Ulici baruna Trenka u Batrini i u Ulici kralja Tomislava i Trgu kralja Tomislava u Novoj Kapeli  dužine cca 760 metara. Vrijednost radova iznosi 427.050,76 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Projekt održavanja pješačke staze je nastavak  razvoja komunalne i prometne infrastrukture u Općini Nova Kapela kojim se podiže standard života mještana. Ovaj dio pješačke staze je najfrekventniji, a posebice zbog kretanja djece prema školi, a za njihovu kvalitetu života i sigurnost moramo najviše brinuti.

(Izvor: Općina Nova Kapela)

Velika Kapela