Stočarima olakšan posao

Pokrenuta najveća investicija u Općini Rasinja

Izvor: Općina Rasinja

1. rujna 2016. godine, u naselju Radeljevo Selo otvoreni su radovi na magistralnom cjevovodu. Vrijednost investicije je 4.573.500,54 kuna bez PDV-a, a izgradnja se financira u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, a preostalih 20% financira Općina Rasinja.

Nositelj realizacije investicije izgradnje vodoopskrbne mreže dionice Radeljevo Selo - Ribnjak - Mala Rijeka  su Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica, a ugovorni rok završetka radova je 30.6.2017. godine. Izvođač radova je zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Komfort d.o.o. Zagreb.

Magistralni cjevovod obuhvaća nastavnu izgradnju cjevovoda u duljini 6,1 km do naselja Duga Rijeka i  izgradnju crpne stanice Radeljevo Selo i vodospreme Duga Rijeka.

Načelnik općine Rasinja Danimir Kolman izrazio je zadovoljstvo s trenutno najvećom investicijom na području Općine, te se zahvalio Koprivničkim vodama i Hrvatskim vodama koje su pronašle sredstva da produže vodovod koji će stočarima itekako olakšati posao. 

(Izvor: Općina Rasinja)

Općina Rasinja