Primorski Dolac: 3,5 milijuna kuna iz IPARD-a za biološki pročistač vode

Radi se o kapitalnom projektu za Općinu Primorski Dolac koja spada u nerazvijeno područje Splitsko-dalmatinske županije. Razvijena infrastruktura jedan je od preduvjeta za kvalitetno funkcioniranje same Općine.

S obzirom na to da Primorski Dolac trenutno nema razvijen sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda u budućnosti je cilj osigurati potpunu pokrivenost Općine sustavom odvodnje. To su ujedno i temeljni preduvjeti za uravnotežni razvoj i gospodarski rast te, jačanje socijalno-gospodarskih uvjeta života stanovništva u Općini odnosno podizanje standarda stanovništva.

Već 2014. godine Općina je sklopila ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na taj su način ugovorena sredstva za pročišćavanje otpadnih voda i to za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i mastolova s upojnom jamom gospodarske zone Bristovača-Trištenica unutar sektora sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda. Ugovorena sredstva iznosila su 2 797 729 kuna. Za izvođenje radova Općina Primorski Dolac dobila je potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode da je ulaganje u izgradnju platoa s mastolovom i upojnom jamom te uređaja za pročišćavanje otpadne vode u gospodarskoj zoni Bristovača-Trištenica u skladu sa standardima zaštite okoliša i prirode.

U prosincu 2016. godine Općini je uplaćeno 3 521 036 kuna sredstva iz IPARD programa za Mjeru 301. Za izgradnju biološkog pročistača Općina Primorski Dolac je podigla kredit u HBOR-u, te je uplaćenim sredstvima zatvorila kredit podignut za tu namjenu.

Tijekom 2016. godine izrađen je dokument „Strategija razvoja Općine Primorski Dolac za razdoblje 2015.-2020.“ koji je također sufinanciran sredstvima Europske unije od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. (E.Z.)