Suvremeni standardi za zaštitu okoliša

Reciklažno dvorište prema EU standardima gradit će Općina Vladislavci

Usmjerenost vladislavačke općinske uprave prema zaštiti okoliša i zaštiti prirode ogledna je u projektima koje odrađuje samostalno ili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i resornim ministarstvima ili pak sa sredstvima fondova iz EU-a.

Novi projekt koji je pred Općinom Vladislavci je gradnja reciklažnog dvorišta. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom reciklažno dvorište gradit će se kao nadzirani ograđeni prostor, kaže vladislavački načelnik Marjan Tomas, namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, sukladno europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša.

Reciklažno dvorište bit će ustrojeno prema suvremenim standardima i zahtjevima zaštite okoliša kako bi se izbjegli nepovoljni utjecaji otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cjelokupno gospodarenje otpadom uskladit će se s načelima održivog razvoja. Lokacija reciklažnog dvorišta je na čestici u vlasništvu Općine i ucrtana je u Prostorni plan. Pripremljena je projektno-tehnička dokumentacija i izdana je pravomoćna građevinska dozvola. Ukupna procijenjena vrijednost prema projektantskoj dokumentaciji za gradnju, s radovima i opremom, iznosi 1,5 milijuna kuna.

Općina Vladislavci, kao područje od posebne državne skrbi u drugoj kategoriji indeksa razvijenosti, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost očekuje sufinanciranje za provedbu programa u 80-postotnom iznosu troškova, odnosno do 1,2 milijuna kuna, a konačni opravdani troškovi predmetne investicije utvrdit će se prema provedenim postupcima javne nabave - navodi načelnik Tomas. D. Pejić

(Izvor:glas-slavonije.hr)