Prekretnica i novi život Općine Selca

"Selca - kulturno srce Brača" - projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna

Izvor: Općina Selca

Općini Selca odobren projekt obnove kulturne baštine preko programa „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" - aktivnost A

15. listopada 2016. u svečanoj dvorani Splitsko dalmatinske županije u Splitu, Načelnik Općine Selca Ivan Marijančević potpisao Ugovor s Ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrielom Žalac o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Selca - kulturno srce Brača" - faza A (aktivnosti vezane uz pripremu projektne dokumentacije) u ukupnom iznosu od 2.428.587,50 kuna!

Realizacijom integriranog programa "Selca - Kulturno srce Brača" planira se valorizirati, unaprijediti i promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i nefunkcionalna, s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske u cijelosti.

Program uključuje revitalizaciju sljedećih lokaliteta:

1. Didolića Dvori(planirane aktivnosti: kompeltna obnova s ciljem otvaranja  multifunkcionalnog prostora – kulturno informativnog centra Općine Selca koji će sadržavati aparmane, dvorane za sastanke, restoran, trgovine autothonih dalmatinskih proizvoda, muzejsko galerijske prostore, spomen sobe Martina Kukučina i obitelji Didolić…)

2. Crkva Gospe Karmelske(sanacija krova, hidroizolacija, uređenje parka i potpornog zida oko crkve, rasvjeta objekta, sustav grijanja – hlađenja, sanacija i uređenje kompletnog interijera Crkve)

3. Crkva Krista Kralja(planirane aktivnosti: postavljanje gromobrana, uvođenje sustava grijanja – hlađenja, postavljanje nove unutarnje / vanjske rasvjete, sanacija stubišta prema zvoniku za potrebe novog vidikovca, uređenje hortikulture)

4. Park Tolstoj(kompletno uređenje parka, hortikulture, izgradnja dječjeg igrališta, pozornice na otvorenom, konzervatorski radovi na spomeniku L.N.Tolstoju, rasvjeta, uređenje staza i kopletnog ogradnog zida Parka).

Ovaj integrirani program će biti prekretnica koja će označiti novi život Selca - upravo putem ključnih odrednica povijesnog razvoja koje se revitaliziraju i vraćaju u životno tkivo Općine. Analogno navedenom, temeljna ciljna skupina projekta su posjetitelji kulturnih dobara Općine Selca koji će moći uživati u vraćanju života u Didolića dvore, park Tolstoj kao i dvije crkve - Crkva Krista Kralja te Crkva Gospe Karmelske. Ciljna skupina su i zaposleni na području Općine Selca, ponajviše u segmentima turizma, kulture i tradicionalne proizvodnje koja će svoje proizvode prezentirati i prodavati na lokalnom području. Ukupno, fokus projekta usmjeren je i na poduzetnike, odnosno mala privatna domaćinstva koja nude, ili će nuditi smještaj. Ciljna skupina su i razne kulturne udruge i udruge koje promiču očuvanje tradicije i baštine ovog kraja. Revitalizacijom i modernizacijom kulturno - povijesnih lokaliteta njihovo djelovanje dobiva dodatno na važnosti i postaje zamašnjak daljnje kulturne promocije kraja i Općine.

Općina Selca u ovaj projekt ulazi s partnerom - Župnim uredom Gospe Karmelske koji je vlasnik nekretnina za koje se planiraju određene aktivnosti - izvođenje nužnih zahvata na Crkvama Krista Kralja i Gospe Karmelske.

Važno je napomenuti da se u ovoj fazi planira izrada potrebne dokumentacije u vrijedosti od 2.734.225 kn a u sljedećoj fazi (grupa aktivnosti B) se ide u realizaciju projektnih aktivnosti. Procjenjena vrijednost projekta "Selca - kulturno srce Brača" (faza B) je preko 40 milijuna kuna što ćemo kandidirati odmah nakon izrade potrebne projektne dokumentacije, što očekujemo tijekom sljedeće godine.

 

Selca