subtitle

title test

Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i pročelnica UO za kulturu i turizam Marina Sekulić prezentirali su projekt Biciklistička stajališta.

Prethodne godine Grad Vukovar je kandidirao projekt Biciklistička stajališta na Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015. godini. Temeljem odluke Turističkog vijeće HTZ-a o dodjeli potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za navedeni projekt. Ukupna vrijednost projekta Biciklistička stajališta iznosi 82.000,00 kuna + PDV (102.500,00 kuna), a sa svim pripremnim i elektro radovima gotovo 150.000,00 kuna. Projektom se predviđalo postavljanje jednog biciklističkog stajališta i 2 bike box-a. Bike box- ovi u sebi sadrže alat i pumpu, stalak za bicikle, klupu za odmor te info pano s kartom biciklističkih ruta u gradu i okolici.

Pročelnica UO za kulturu i turizam Marina Sekulić pojasnila je da su Bike box- ovi su postavljeni u park šumi Adica te uz simbol vukovarskog stradanja, vukovarski vodotoranj. Biciklističko stajalište je postavljeno uz parkiralište hotela Dunav, uz buduću biciklističku stazu koja je dio međunarodne rute Dunav EuroVelo 6. Prekriveno je nadstrešnicom, a sadrži meteo stanicu, interaktivni touch display (na koji se aplicira mobilna aplikacija „Vukovar na dlanu"), USB punjač za mobitele, kutija s alatom, info kartografski pano, te punjač za električne bicikle.

„U Gradu Vukovaru smo prepoznali da je biciklistički turizam u porastu te smo stoga odlučili pokrenuti projekt Biciklističkih stajališta. U planu je i izgradnja što više kilometara biciklističke staze u gradu Vukovaru kako bi povezali Borovo Naselje sa Vukovarom, a nastavak staze uzduž ulice Bana J. Jelačića rezultirala bi povezivanjem grada s prigradskim naseljem Sotin. Time bi Vukovar dobio mrežu biciklističkih staza kojom bi doprinijeli sigurnosti biciklista jer ne bi bilo potrebno uključivanje istih na ceste gdje prometuju motorna vozila". (Grad Vukovar)