Poticaj za razvoj turizma

U Općini Jasenovac obnovljena turistička karta i signalizacija

Izvor: Općina Jasenovac

Turističkoj zajednici općine Jasenovac temeljem provedenog Javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini odobrena su bespovratna sredstva za dva prijavljena projekta.

Prvi se odnosi na obnovu turističke karte općine Jasenovac sa novim ažuriranim podacima koja se nalazi na odmorištu kod mosta u Jasenovcu.

Drugim projektom dopunjena je postojeća smeđa signalizacija Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na ulazu u Jasenovac.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je 6.000,00 kuna, a obnovljena turistička karta i nove table su već postavljene i stavljene u promociju jasenovačkog turizma.

(Izvor: Općina Jasenovac)

Općina Jasenovac