Projekt od strateškog interesa

U Općini Matulji gradi se cesta vrijedna 18 milijuna kuna

Izvor: Pgz.hr

Izgradnja ceste za Radnu zonu Miklavija je započela. Prva je to konkretna terenska akcija stavljanja u funkciju ove najveće poslovne i industrijske zone u Hrvatskoj koja se prostire na 1,6 milijuna »kvadrata«.

Rekonstrukcijom prometnice omogućit će se ulaz u RZ Miklavija s južne strane, a uređenjem platoa, zainteresiranim investitorima pružit će se mogućnost za izdavanje pojedinačnih akata za gradnju i ulaganje u ovu radnu zonu. Na gradilištu jučer bili predstavnici Općine Matulji i PGŽ-a

Župan PGŽ-a Zlatko Komadina i načelnik Općine Matulji Mario Ćiković jučer su obišli radove na rekonstrukciji ceste koja spaja naselje Veli Brgud s državnom cestom D8. Rekonstrukcijom prometnice omogućit će se ulaz u Radnu zonu Miklavija s južne strane, a uređenjem platoa omogućit će se zainteresiranim investitorima izdavanje pojedinačnih akata za gradnju i ulaganje u ovu radnu zonu. Procjena troškova realizacije ovog projekta iznosi 7,9 milijuna kuna (bez PDV-a).

Dva ulaza

– Gradimo cestu koja će  spojiti  naše dvije radne zone s državnom cestom  D8. U ovaj projekt smo krenuli 2015. godine. Napravili smo projektnu dokumentaciju, dobili lokacijsku dozvolu i krenuli rješavati imovinskopravne odnose. Tu je bilo 13.000 »kvadrata« od države, 3.000 »kvadrata« privatnog zemljišta, a ostalo je bilo u vlasništvu Općine Matulji. Tijekom 2015.  i početkom 2016. godine riješili smo vlasničke odnose. Sa DUUDI-jem smo, što bi oni rekli, u relativno kratkom vremenu od godinu dana uspjeli riješiti tih 13.000 kvadrata. Dobili smo građevinsku dozvolu i počeli smo s gradnjom ove ceste. Cesta je dosta komplicirana s obzirom na nagib terena i njezina cijena je 10 milijuna kuna. S obzirom da je to veliki iznos za Općinu Matulji, uskočila je i Županija i pomogla nam. Tražili smo i od Ministarstva prometa, od Hrvatskih cesta, da na državnoj cesti o njihovom trošku sagrade raskrižje koje vrijedi 2,8 milijuna kuna. Oni su to ubacili u rebalans za 2016. godinu i do kraja ove godine će Hrvatske ceste na državnoj cesti započeti izgradnju. To nam je potrebno da bi s navedene prometnice mogli ući u našu veliku radnu zonu koja je od županijskog i državnog interesa. U Radnoj zoni Miklavija u 2017. godini planiramo 150.000 »kvadrata« urediti i poravnati da bismo mogli početi graditi komunalnu infrastrukturu, da bi tamo 2018. godine konačno niknule prve hale – rekao je Ćiković, a župan Komadina je dodao kako će najveća Hrvatska poslovna i industrijska zona Miklavija imati dva ulaza, s ceste za Trst i onaj s autoceste.

(Izvor: Pgz.hr)

Matulji