U Raši održana edukacija Udruge općina o financiranju EU projekata

Nakon što je Udruga općina provela kratko istraživanje o razvojnim potrebama općinama krenule se edukacije u članicama Udruge. Jedna od prvih održana je u petak 9. studenog u Općini Raša u Istarskoj županiji. Edukaciju o strateškom planiranju i mogućnostima financiranja projekata iz fondova Europske unije održao je direktor Tetide d.o.o. Simon Ferjuc, a na samom početku okupljene je pozdravila načelnica Općine mr. sc. Glorija Paliska. Pohvalila je ovu inicijativu predsjednika Udruge općina Martina Baričevića i naglasila da se općine uvelike razlikuju jedna od druge po svojim kapacitetima za razvoj i samom geografskom smještaju. 

Teme edukacije su se odnosile na mjere 4. i 7. Ruralnog razvoja, uvjetima prijave na Norveške fondove, program Interreg Central Europe, tehničku potporu EBRD—a i EIB-a, te ESCO modele. Općine imaju najvažniju ulogu u opstanku ruralnog prostora jer su najbliže građanima. Ipak projekte koje žele ostvariti jednostavnije je realizirati uz pomoć bespovratnih sredstava koja im stoje na raspolaganju.