Investicija vrijedna 3,2 milijuna kuna

Ovako bi trebala izgledati uređena plaža Jaz u Općini Starigrad

Izvor: Općina Starigrad

Kako na području Općine Starigrad ne postoji javna plaža koja zadovoljava suvremene uvjete glede opreme i plažnih sadržaja, te da bi se obogatila turistička ponuda destinacije, krenuli smo s projektom uređenja plaže Jaz. Realizacijom ovog projekta bi se dobila moderna plaža koja bi svojom pozicijom, opremljenošću i funcionalnošću bila jedna od boljih plaža šireg područja.

Realizacija samog projekta je krenula tokom 2015. i 2016. godine izradom projektne dokumentacije. Radovi na uređenju plaže će započeti početkom 2017. godine. Procijenjena vrijednost ove faze je 3.200.000,00 kn.

U cilju jačanja turističke infrastrukture i ponude planiramo provesti projekt uređenja Središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica kojim bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe lokalnog stanovništva i gostiju u pogledu rekreacije orijentirane prema moru (uređenje plaže, privezišta, šetnice, parkovi i slično).

Postojeće stanje navedenog dijela obale nije reprezentativno s obzirom da se uređenje odvijalo stihijski pa su tako neki dijelovi obale betonirani, neki popločani, a neki zemljani ili djelomično nasuti. Prometni i pješački pristup ovom dijelu obalu, kao i rekreacijski sadržaji i parkirališne površine su nedefinirani te pružaju nisku razinu funkcionalnosti. Projektom Uređenje Središnjeg obalnog pojasa predviđena je kamenom uređena obala, dva komunalna veza, šetnica i pješačke površine, prometne i parkirališne površine te zaštitne i parkovno uređene površine. Područje planiranog zahvata proteže se u ukupnoj duljini cca 700 m u skladu sa važećom prostorno planskom dokumentacijom. Za ovaj projekt ishodovana je građevinska dozvola.

(Izvor:opcina-starigrad.hr)