Vižinada: Sva kućanstva bit će u 2017. priključena na moderni kanalizacijski sustav

Osnovna infrastruktura je jedan od uvjeta za razvoj uravnotežene ruralne ekonomije i za poboljšanje socijalno-gospodarskih uvjeta ruralnog stanovništva. Moderni kanalizacijski sustav uvelike će utjecati na zdravlje stanovnika, kvalitetu okolnog tla, kao i na buduću kvalitetu života i ruralni razvoj općine Vižinada.

Kanalizacijski sustav za naselje Vižinada, vrijedan gotovo 7 milijuna kuna, financiran je iz sredstava IPARD programa ukupno u visini od 4,2 milijuna kuna, te iz sredstava Istarskog vodozaštitnog sustava koji je u njegovom financiranju sudjelovao s iznosom od 2,2 milijuna kuna. Radi se o II fazi projekta koja obuhvaća gradnju 2,3 km kanalizacijskih kolektora, gradnju jedne crpne stanice te gradnju MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi I faze koji su obuhvaćali gradnju kolektora dužine 1,4 km, završeni su 2009. godine, a radovi na izgradnji sustava završili su u travnju ove godine. Povodom Dana Općine Vižinada, 30. rujna, svečano je obilježen završetak radova te stavljanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u pogon. Kanalizacijski sustav je već duže vrijeme prioritetna investicija općine jer omogućava dugotrajni razvoj na području jedinice lokalne samouprave i naselja Vižinada, višu kvalitetu života i viši nivo zaštite okoliša.

Kanalizacijski sustav u naselju Vižinada predviđen je kao razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. posebno se odvode sanitarno-potrošne otpadne vode, a posebno oborinske. U općini kažu kako će, realizacijom ovog projekta, gotovo svi stanovnici i gospodarstvo biti do kraja 2017. godine priključeni na moderni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem otpadnih voda, te da će septičke jame biti u cijelosti eliminirane, a otpadne vode se više neće nepročišćene otpuštati u okolni teren. Efekti novoga stanja na zdravlje stanovnika, na kvalitetu okolnog tla i podzemnih voda, te na buduću kvalitetu života i gospodarski razvoj cijeloga kraja biti će izuzetno veliki. (E.Z.)