Poboljšanje komunalne infrastrukture

Započinje investicijski ciklus u Općini Križ

Izvor: općina Križ

U općini Križ započinje veliki investicijski ciklus koje će značajno promijeniti sliku komunalne infrastrukture u tom mjestu.

Krajem travnja započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti u Poduzetničkoj zoni Križ. Na reciklažom dvorištu koje će biti vlasništvo Općine Križ, otpad će se prikupljati, razdvajati prema vrsti i kataloškom broju te dalje distribuirati. Sveukupna cijena investicije izgradnje reciklažnog dvorišta, uključujući projektnu dokumentaciju, stručni nadzor i opremanje, iznosi oko 920.000,00 kuna. Rok završetka izgradnje je kraj kolovoza 2016. godine, kada se očekuje i podnašanje zahtjeva  za uporabnu dozvolu čijim bi izdavanjem dvorište moglo započeti s radom. Ova investicija financira se sredstvima ostvarenim temeljem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji u 100% iznosu financira projektnu dokumentaciju te izgradnju i opremanje sa 80% vrijednosti investicije. Ostatak sredstava osigurala je Općina Križ kao i zemljište u Poduzetničkoj zoni Križ na kojem će se nalaziti reciklažno dvorište.

Krenula je i sanacija i obnova Doma kulture  Milka Trnina u Vezišću. Radovi bi se trebali privesti kraju do kraja svibnja, a uključuju izmjenu pokrova, učvršćivanje krovne i stropne konstrukcije te izradu nove stropne obloge dvorane Doma kulture Milke Trnine. Vrijednost spomenutih radova je oko 320.000,00 kuna što uključuje i tehničku dokumentaciju te stručni nadzor. Od tog iznosa 100.000,00 kuna osigurano je od strane Zagrebačke županije dok je ostatak sredstava za realizaciju ove investicije osigurala Općina Križ.

Uskoro kreću i radovi obnove i ojačanja završnog sloja nerazvrstanih cesta vrijedni oko 250.000,00 kuna, a prema obećanju Županijske uprave za ceste, tijekom ljetnih mjeseci trebala krenuti i 1,5 milijuna kuna vrijedna investicija koja se odnosi na obnovu asfaltnog zastora na Županijskoj cesti 3124, dionice kroz naselje Bunjani, a što bi trebalo biti dostatno za sanaciju polovice dionice kako je i planirano za 2016. godinu.

Istovremeno u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novog dječjeg vrtića u Križu. Završetak izrade projektne dokumentacije očekuje se tijekom mjeseca lipnja kao i ishođenje građevinske dozvole.

Zagrebačka županija