Omogućeni uvjeti za daljnji razvoj poljoprivrede u Slavoniji

Završen projekt navodnjavanja na Biđ - bosutskom području

Poljoprivrednici na Biđ-bosutskom području od danas će lakše navodnjavati svoje poljoprivredne površine, time i biti uspješniji u proizvodnji. Omogućuje im to spajanje rijeke Save s izgrađenim melioracijskim kanalom, investicija vrijedna 493 milijuna kuna na što se osvrnuo ministar poljoprivrede Davor Romić: „Danas je Sava potekla prema Dunavu. Izgradnjom ovog kanala osiguran je ključni preduvjet izgradnje sustava javnog navodnjavanja na ovom području jer ovaj infrastrukturni projekt osigurava vodu neophodnu za izgradnju novih sustava navodnjavanja koji će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.“

Izgradnjom ovog kanala, duljine gotovo 15 kilometara, omogućit će se dovod vode od rijeke Save, kao vanjskog izvora, do kanala Konjsko, a zatim preko vodotoka Istočna Berava u vodotok Biđ i konačno u vodotok Bosut. Time se stvaraju preduvjeti za navodnjavanje oko 8.500 ha poljoprivrednih površina. Osiguranjem vode za navodnjavanje omogućava se i razvoj poljoprivredne proizvodnje, koja u današnjim vremenima, obilježenim sve češćim vremenskim nepogodama, može biti konkurentna jedino uz primjenu inovativnih tehnologija i agrotehničkih mjera poput navodnjavanja.

Projekt kojim se rješava navodnjavanje na Biđ-bosutskom području usko je vezano i za ministarstvo zaštite okoliša i prirode što je potvrdio i ministar Slaven Dobrović: „Iako smo po vodnim resursima među bogatijim zemljama, i u Hrvatskoj su posljednjih godina sve učestalija sušna razdoblja i poplave. Jačanjem infrastrukture povećavamo otpornost na klimatske promjene. Ovaj projekt jedna je od jakih infrastrukturnih cjelina koja će pomoći da se odgovori na te izazove – osigurat će vodu u sušnim periodima i omogućiti rasterećenje kada imamo viškove vode.“

Stoga upravo ovaj projekt predstavlja kvalitetan iskorak u korištenju resursa koji su nam na raspolaganju, u cilju stabilnosti i razvoja hrvatske poljoprivrede.

„Nastavljamo tamo gdje je stao Josip Juraj Strossmayer kada je daleke 1876. u Osijeku osnovao Društvo za regulaciju rijeke Vuke. U njegovo vrijeme se voda odvodila s polja, bio je problem isušivanja močvara. U ovo moderno doba mi upuštamo vode rijeke Save i jamčimo mogućnost bolje poljoprivredne proizvodnje i isto tako ostanak slavonskih ljudi na njihovim poljima“, zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Biđ - bosut