Završeno 400 tisuća kuna vrijedno asfaltiranje u Križu

Završeno je asfaltiranje dvije vrlo važne ulice u Križu koje godinama nisu sanirane, a spomenutim radovima u suradnji sa Zagrebačkom županijom uređene su kvalitetno i za duži period. Ukupna vrijednost spomenutih radova iznosila je 400.000,00 kuna, od toga je Općina Križ financirala 150.000,00 kn, dok je Zagrebačka županija izdvojila preostali dio sredstava.

Riječ je o Školskoj ulicu u Križu u dužini od cca 300 metara te Vinogradskoj ulici u Križu u dužini od cca 700 metara. Usporedno s uređenjem te dvije ulice saniran je, točnije kompletno obnovljen dio nogostupa u ulici Milke Trnine, usporedno sa Sportskim parkom u Križu, a sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.  (Općina Križ)