Žminj: Naknade za bebe od 3 tisuće kuna

Odlukom načelnika Željka Plavčića, a u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj, povećane su naknade za novorođenčad na području Općine Žminj.

Naknada za prvo, drugo, treće i četvrto dijete povećana je na 3.000,00 kuna, dok za peto i svako daljnje dijete naknada iznosi 5.000,00 kuna. Naknada za blizance, trojke i četvorke (po djetetu) iznosi 3.500,00 kuna.

(načelnik.hr)