Zbrinjavanje otpada

Župan Stjepan Kožić otvorio reciklažno dvorište u Kloštar Ivaniću

Općina Kloštar Ivanić među prvim je općinama u Zagrebačkoj županiji koja je sagradila reciklažno dvorište, a njegovom otvorenju prisustvovali su župan Stjepan Kožić, saborski zastupnik Mihael Zmajlović, ujedno člana saborskog Odbora za zaštitu okoliša te načelnik općine Kloštar Ivanić Željko Filipović.

Projektnu dokumentaciju u stopostotnom iznosu, a radove u bespovratnom iznosu od 80 posto financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ostatak sredstava osigurala je Općina iz vlastitog proračuna. Ukupna investicija vrijedna je oko 1,2 milijuna kuna.

„Otpad će se sada moći puno kvalitetnije zbrinuti. Naši će sugrađani sve one stvari koje žele odložiti, a dosad nisu znali kuda s njima, moći dovesti u reciklažno dvorište. U probnom radu od tri mjeseca, radit će ponedjeljkom od 9 do 17 i svake prve subote u mjesecu od 9 do 13 sati“, rekao je načelnik Filipović.

Dvorište se prostire na površini od oko 650 četvornih metara te je opremljeno kontejnerima za odlaganje više od 30 različitih sastavnica otpada. Na upravljanje je dano komunalnom društvu „Ivakop“.

„Ovo reciklažno dvorište je bitno kako za Kloštar Ivanić tako i za ukupni sustav gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije. Novim planom gospodarenja otpadom u RH predviđena je cirkularna ekonomija, a to prije svega znači odvajanje otpada na kućnom pragu i potom njegovo recikliranje kako bi količina otpada koja se na kraju odlaže bila što manja. Na taj način dobit ćemo višestruku korist, nećemo odlagati otpad u prirodu i stvorit ćemo uvjete za otvaranje novih, 'zelenih' radnih mjesta“, rekao je župan.

Saborski zastupnik Mihael Zmajlović istaknuo je da su reciklažna dvorišta iznimno važan sustav odgovornoga i održivoga gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 23.listopada 2014.g. Općina Kloštar Ivanić i Fond sklopili su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova izrade projektne dokumentacije 10.prosinca 2014.g. u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Ivanić davanjem sredstava pomoći.

Dana 05.listopada 2015.g. isplaćena su sredstva Fonda u iznosu od 61.250,00 kn (100% iznosa) za izrađenu projektnu dokumentaciju od strane H-Projekta, za koju je ishođena građevinska dozvola koja je postala pravomoćna dana 27.srpnja 2015.g.

Izvođač je izabran putem postupka javne nabave 19. svibnja 2016.g., te je potpisan Ugovor o javnim radovima 15.srpnja 2016.g., s ugovorenim iznosom 1.176.053,96 kn s PDV-om. Stručni nadzor je ugovoren 08.srpnja 2016.g. sa tvrtkom H-Projekt u iznosu 60.000,00 kn, te ukupni troškovi građenja i usluga stručnog nadzora iznosili su 1.236.053,96 kn sa PDV-om.

Sklopljen je Ugovor o neposrednom sufinanciranju građenja i stručnog nadzora 10.listopada 2016.g., gdje Fond se obvezao sudjelovati sa sredstvima u visini 988.843,10 kuna što čini 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić dana 20.12.2016.g. reciklažno dvorište dano je na raspolaganje i upravljanje društvu za komunalne djelatnosti Ivakop d.o.o. koje je u suvlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

(Načelnik.hr, Zagrebačka županija)